Claves Logo Om ClavesProdukterKontaktSök i Claves web
...Claves International AB
[ Om Claves | Produkter | Kontakt | Sök ]

Pressmeddelande

I Nacka/Töreboda april 2000

Daloc, Nordens största tillverkare av ståldörrar introducerar två modeller av högsäkerhetsdörrar: SG94 och SG95 utrustade med KL5”CLAVES”-2200I, 3-punktslås.

Användningsområdet för Daloc högsäkerhetsdörrar är byggnader med höga krav på säkerhet. Dörrarna är konstruerade för att skydda mot inbrott, beskjutning med handeldvapen, statiskt tryck, elektromagnetisk störning (EMI/EMP), brand och explosion. Vidare kan de utrustas med el/elektroniska indikeringar och larmfunktioner.

Daloc introducerar på marknaden två modeller av högsäkerhetsdörrar utrustade med KL5”CLAVES”-2200I, 3- punktslås:
Dörr SG94 testad av SSF och certifierad av SBSC AB i klass 4 enligt Svensk Standard SS 817345, Inbrottsskyddande dörrar, (indelning klass 1-4, 4 högsta klass) och även Europanorm ENV 1627, Dörrar inbrottsskydd, class 4 (class 1-6, 6 högsta klass) samt SG95 i klass 5 enligt Europanorm ENV 1627.

KL5”CLAVES”-2200I flerpunktslås som används i högsäkerhetsdörrar från Daloc är sen tidigare testad av SSF, Intygad av SBSC AB i klass 5 enligt SS 3522 (klass 1-5, 5 högsta klass). Dörrarna är även testade mot explosion enligt PrEN 13123-1/13124-1 class EPR4, beskjutningsskydd FB4 dörr SG94 och FB6 dörr SG95 enligt EN 1522 och EN 1523 samt certifierats för brandmotstånd E90/EI15 dörr SG94 och E90/EI30 dörr SG95.

Claves verkar i Norden sedan 1980 och är känd för sin erfarenhet och sin högkvalitativa säkerhetslösningar med sekretess. Produkter är tillverkade i EU och Norge och är representant för CR-serrature SpA, Torino (Gruppo SECURIDEV). Distribution, service och support för Claves produkter sker i första hand genom Claves Auktoriserade Representanter finns i Stockholm, Göteborg och Malmö samt i Norge.

 

Claves International AB Daloc AB
Box 61, Ekuddsvägen 9-13 Box 43
131 07 NACKA 545 21 TÖREBODA
Tel + 46 (0) 8 718 10 59 +46 (0) 506 160 00
Fax: + 46 (0) 8 718 25 47 +46 (0) 506 191 19
e-post info@claves.se e-post daloc@daloc.se
Web http://www.claves.se Web http://www.daloc.se

 


Claves International AB Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post:
Box 61 Ekuddsvägen 9-13 08 - 718 10 59 08 - 718 25 47 info@claves.se
131 07 NACKA   .......716 66 62    
© 1998-2009, Claves International AB.
Form och design: André Di Geronimo