Claves Logo Om ClavesProdukterKontaktSök i Claves web
...Claves International AB
[ Om Claves | Produkter | Kontakt | Sök ]

Pressmeddelande

Februari 2008

 

GULDMÄRKE för LÅSPRODUKTER i ”GODKÄND LÅSENHET”

Certifierade av Svensk Brand och Säkerhets Certifiering AB (SBSC) enligt Svensk Standard SS-3522

För att marknad och kunder lättare skall identifiera ingående LÅSPRODUKTER i ”GODKÄND LÅSENHET” som uppfyller krav enligt Svensk Standard SS 3522, har SBSC i samverkan med Gruppen Förvaringskydd, Lås och Beslag (FLB) och Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) framtagit ett ”GULDMÄRKE”.

Tillverkare av låsprodukter, oavsett om de är medlemmar av FLB eller ej, som innehar certifikat/intyg från det ackrediterade Certifieringsorganet SBSC AB, får möjlighet att använda detta ”GULDMÄRKE” efter överenskommelse med SBSC.

För tillverkare finns flera alternativ för att uppfylla kraven för ingående LÅSPRODUKTER, i ”GODKÄND LÅSENHET” enligt SS 3522.

Dels genom certifiering av annat certifieringsorgan, ackrediterat av SWEDAC, (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), för låsprodukter enligt
SS 3522 och då blir märkning med det certifierande organets märke, av ”LÅSPRODUKTEN”, eller genom tillverkarens egen produktdeklaration under eget ansvar, där man själv deklarerar/intygar att de egna produkterna uppfyller krav för ingående låsprodukter i ”GODKÄND LÅSENHET” enligt SS 3522,
men då får man inte heller nyttja de fördelar som tredjepartscertifiering ger med ”Guldmärket”.

För att erhålla mer information kontakta respektive organ, institution, eller förening inom det specifika verksamhetsområdet för frågan.

SBSC, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB

FLB, Gruppen Förvaringsskydd, Lås och beslag

SSF, Svenska Stöldskyddsföreningen

SIS, Swedish Standards Institute (SIS Förlag AB)

SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

 


Claves International AB Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post:
Box 61 Ekuddsvägen 9-13 08 - 718 10 59 08 - 718 25 47 info@claves.se
131 07 NACKA   .......716 66 62    
© 1998-2009, Claves International AB.
Form och design: André Di Geronimo