Claves Logo Om ClavesProdukterKontaktSök i Claves web
...Claves International AB
[ Om Claves | Produkter | Kontakt | Sök ]

Pressmeddelande

Juni 2009

CLAVES KLASS 5 LÅSHUS TILLHÅLLARLÅS uppfyller krav enligt SS 3522:3 och TR29 (den sk. Nya Metoden), utan att någon förändring av låsen har krävts.

Efter det att media hösten 2008 uppmärksammade nya manipuleringsmetoder och att SBSC AB ställde krav på omprovning av alla intygade cylinderlås och tillhållarlås, enligt den ”Nya Metoden”, för fortsatt giltighet av intyg efter den 28 februari 2009, har Claves International AB omprovat sina låshus och därmed visat att uppfyller de idag ställda kraven.

Omprovning hos SSF-provning
CLAVES-låsen har manipulationsprovats med den nya metoden av SSF, enligt SS 3522 utgåva 3 och SIS - TR29, med positivt resultat. Detta utan att någon förändring av låsen har krävts.

Märkning
I enlighet med låsbranschens rekommendationer ändrar vi dock märkningen på CLAVES låshus, tillhållarlås. Märkning på CLAVES - låsen utgörs av modellbeteckning + U3 TR29.

För respektive modell se tabell nedan.

Låsmodell Stansad Märkning Låsstolpe Etikett Märkning Låshus
KL5”CLAVES”- 2200I KL5”CLAVES”- 2200I   U3 TR29 Lås-Deckel
KL5”CLAVES”- 2250I KL5”CLAVES”- 2250I   U3 TR29 Lås-Deckel
”CLAVES”- 2300U ”CLAVES”- 2300U   U3 TR29 Lås-Deckel

GODKÄND KOMPONENT LÅSHUS TILLHÅLLARLÅS
Samtliga ovanstående CLAVES låshus, tillhållarlås uppfyller kraven för godkänd komponent och kan ingå i GODKÄND LÅSENHET.

GODKÄND LÅSENHET består av låshus - tillhållarlås, förstärkningsbehör samt slutbleck
CLAVES GODKÄND LÅSENHET i klass 5, kan bestå av t .ex. CLAVES låshus, tillhållarlås  KL5 CLAVES - 2200I, tillsammans med CLAVES förstärkningsbehör CLAVES-NI22Y och CLAVES-NI22I samt slutbleck CLAVES-42SS5.

Krav på GODKÄND LÅSENHET
CLAVES GODKÄND LÅSENHET i klass 5, kan användas då kundkrav, försäkringsvillkor eller myndighetskrav föreskriver GODKÄND LÅSENHET.

Listning i guider, mm.
CLAVES låshus, tillhållarlås, CLAVES förstärkninsbehör och CLAVES slutbleck är listade, i Sverige hos SSF:s Säkerhetsguide, SBSC AB; i Norge hos FG och i Danmark hos F & P.

 

Claves International AB Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post:
Box 61 Ekuddsvägen 9-13 08 - 718 10 59 08 - 718 25 47 info@claves.se
131 07 NACKA   .......716 66 62    
© 1998-2009, Claves International AB.
Form och design: André Di Geronimo