Claves Logo Om ClavesProdukterKontaktSök i Claves web
...Claves International AB
[ Om Claves | Produkter | Kontakt | Sök ]

Claves SBSC AB intygade låsenheter i Klass 5

"CLAVES"-låsenheter KL5"CLAVES"-2200I, KL5"CLAVES"-2250I för insticksmontage, och "CLAVES"-2300U för utanpåliggande montage är de första flerpunktslås testade av SSF-PROVNING, Stöldskyddsföreningens Provningcenter, och klassificerade för högsta klass för lås, klass 5 enligt Svensk Standard SS 3522.
Intygade av SBSC AB (Svenska Brand & Säkerhets Certifiering AB),
SBSC ABs INTYG enligt ISO 1992 SYSTEM No.1 Annex D, Certification and Related Services.

Svenska Stöldskyddsföreningen är medlem av EFSG (European Fire and Security Group) och är ackrediterad av SWEDAC (Styrelse för teknisk ackreditering).
"CLAVES"-SBSC AB intygade och klassificerade låsenheter är godkända av Svenska FörsäkringsFörbundet för tillämpning enligt RUS 200:3, Juni 1994.

Låsenheter enligt ovan är listade i Stöldskyddsföreningens SÄKERHETSGUIDE och som sådana är de kvalificerade säkerhetsprodukter och rekommenderas av bl. a Svenska FörsäkringsFörbundet, Polisen m.fl."CLAVES" låsenheter enligt ovan är Godkända i Norge av FG: Forsikringsselskapenes Godkjennelsenevnd (den Norska Försäkringsförbundet) enligt Norsk Standard NS 3620.

Låsenheter enligt ovan uppfyller krav för lås i klassificerade inbrottsskyddande dörrar för klass 2, 3, och 4 enligt Svensk Standard SS 817345 samt Europanorm ENV 1627, Dörrar inbrottsskydd, class 4 och 5 (class 1-6, 6 högsta klass).

Claves Låsenheter är godkända i Danmark av F&P Forsikring & Pension

Låsenhet Låstyp Låsklass enligt
SS 3522
SBSC ABs Intyg
KL5"CLAVES"-2200I Tillhållar-regellås, Insticks 5 05-645
KL5"CLAVES"-2250I Tillhållar-fall-regellås, Insticks 5 05-643
"CLAVES"-2300U Tillhållar-regellås, Utanpåliggande 5 05-644

 
Guldmärke, klass 5 FG F&P
Forsikring & Pension
Ögonmärkt produkt
Ögonmärkt produkt
Bild på Lås
KL5"CLAVES"-2200I
Bild på Lås
KL5"CLAVES"-2250I
Bild på Lås
"CLAVES"-2300U


Produkt Index
- Nästa >>

Claves International AB Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post:
Box 61 Ekuddsvägen 11-13 08 - 718 10 59 08 - 718 25 47 info@claves.se
131 07 NACKA   .......716 66 62    
© 1998-2009, Claves International AB.